Publicaties en presentaties

De publieke bijdragen aan het beheersen van de risico's van blootstelling aan chemische stoffen op het werk. Gegroepeerd in
Beoordelen blootstelling.
Chemische stof eigenschappen.
Epidemiologie.

Beoordelen blootstelling.
2022
De preliminary test. NVvA Symposium 220413
2021
NVvA Online Symposium 210415 De VOS blootstelling van een industriele verfspuiter ivm OPS klachten: vergelijk van 4 modellen en 2 databases. Geanonimiseerd deskundigen bericht
2018
NVvA Symposium 180412: Een grenswaarden hierarchie
2014
AIHCe 2014 Ignite on the Comparison of OELV’s and DNEL’s and the harmonization of IH-tools San Antonio, June 3, 2014. YouTube recording removed
Presentatie NVVK/NVvA Noord: De noodzaak tot harmonizeren
De dampspanning en grenswaarde van oplosmiddelmegsels met XLUNIFAC. BOHS2014 Nottingham: Poster presentatie
2011:
BOHS-NVvA Compliance testing guidance
2010:
NVvA nieuwsbrief: Toetsen met metingen
2009:
Kennisdossier Vluchtige organische stoffen
2008:
Vergelijking methoden voor het retrospectief schatten van blootstelling
2006:
SER presentatie over de nauwkeurigheid van 8 uurs PAS metingen aan gravimatrisch (hout)stof in de werkplekatmosfeer
2003:
NVvA draagvlakstudie Database meetgegevens
NVvA jubileum bijeenkomst 11-09-03 De flipperkastbrieven over de NvvA van voor 1983
Toespraak staatssecretaris SZW Mark Rutte tijdens de NVvA jubileum bijeenkomst 11-09-03
NVT Arbeidstox minisymposium over inhalatoire blootstelling 07-11-2003
2002:
HYGINIST for Windows Help Index.2002.pdf
2001:
Vastleggen meetgegevens NVvA 2001
2000:
TtA publicatie: The distribution of long-term GSD's in well defined chemical industry SEG's in Dutch
1999
TtA Themanummer (04):
TWA 8-hours OELV based on long-term Epidemiolgy risk assessments
Reacties op bovenstaand artikel. Diverse auteurs
1999:
TtA publicatie: On the compliance control of long-term OELVs. Vinylchloride monomer
Occupational Exposure Database core information
1995:
HYGINIST in Arbeidsomstandigheden
1991:
De eerste engelstalige HYGINIST handleiding Voor het beoordelen van werkplek atmosfeer blootstelling in Similar Exposure Group (SEG) met beoordeling van de vorm, het meer zuiver behandelen van metingen onder de detectiegrens (LoD/LoQ), het vergelijken van de steekproef GM en GSD met referentie waarden, het toetsen tegen de grenswaarde en het optimaliseren van de steekproefomvang.
1986:
'EPO': Een arbeidshygienisch en gezondheidskundig informatiesysteem van werknemers met een beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. Artikel in het verslag van het NVvA symposium 23-oktober 1986
1984:
Maintenance painters solvent exposure assessment and effect-specific limit values
1980:
Tetrachloroethylene_in_exhaled_air_of_residents_near_dry-cleaning_shops


Chemische stof eigenschappen.
2014
Presentatie Kick-off waarden. Bilthoven NVT-AT 140925
Voorzichtig met de DNEL, Arbeidshygiënist! Een kwantitatieve vergelijking van DNEL en publieke gezondheidskundige 8-uurs grenswaarden
AIHCe 2014 Ignite on the Comparison of OELV’s and DNEL’s and the harmonization of IH-tools San Antonio, June 3, 2014. Youtube recording removed
2009
SER-leidraad en de pharmaceutische industie
2006
DOHSBase-Compare: Het potentieel blootstellingsrisico van gevaarlijke stoffen onderling vergelijken (vervangingsstrategie)
REACH en de ARBO-RIE chemische_stoffen NVvA symp 22 mrt 2006
Presentatie kick-off waarden
2005
Publication R-phrase based Kick-off levels (in Dutch)
Workshop MAC waarden Kerckenbos 20050129.pdf
1992-today
Dohsbase, a comprehensive database program with phys-chem, health hazard info, OELVs, sampling methods and risk ranking of chemicals used in the workplace.


Epidemiologie.
2014:
Towards a Nano cohort registration (in Dutch) 10 jaar leuteren
2005:
Leukemia Risk in Caprolactam Workers Exposed to pure Benzene Een hypothese toetsend, historisch cohort onderzoek naar Leukemie mortaliteit, met onafhankelijk vaststelling van dosis en respons
1998:
Update Acrylonitrile cohort study
1992:
Mortality of Workers exposed to Acrylonitrile
1991:
Mortality of coke plant workers in the Netherlands
1987:
Registratie doodsoorzaken en de relatie met het beroep. Mesothelioom bij DSM Geleen
1985:
Hoe doe je een historisch cohort onderzoek in Nederland Het eerste geslaagde, retrospectieve mortaliteitsonderzoek onder werknemers in de chemische industrie: de methode en toepassing op 2 groepen chemisch laboranten bij de Staatsmijnen
1984:
Oplosmiddel gerelateerde WAO bij schilders? Hypothese vormend onderzoek in de bouwnijverheid

Go top